Проект: "Равни възможности за здраве: действие за развитие"        Project: "Equal opportunities for health: action for development” Добре дошли  Медицински университет-Плевен съвместно с 10 академични, студентски и неправителствени организации от 7 страни-членки на Европейския съюз работи по проект "Равни възможности за здраве: действие за развитие", финансиран от Европейската комисия за период от 3 години. Водещ партньор по проекта е най-старата италианска неправителствена организация в областта на здравеопазването "Лекари с Африка Куам" - гр. Падуа, която подготвя лекари и здравни специалисти за участие в хуманитарни мисии в страните от Африка от 1950 г. насам. В проекта участват университети от Италия, България, Румъния, Полша, Латвия, Малта и Унгария. Асоциирани партньори от българска страна са Асоциацията на студентите по медицина в България (АСМБ) - клон Плевен и сдружение "Развитие на личността и човешките общности" - Плевен.            © Project “Equal opportunities for health: Action for development” - BG 2011-2014 Gnebula.Eu