Проф. д-р Анжелика Велкова, д.м.н. Prof. Dr. Angelika Velkova PhD    Ръководител на проекта Project Manager Ръководител Катедра "Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология" Зам.-ректор по Европейска интеграция към МУ-Плевен Медицински Университет - Плевен ул. “Климент Охридски” # 1 стая 215 5800, Плевен, България Medical University - Pleven “Kliment Ohridski” Str. # 1 room 215 5800, Pleven, Bulgaria t: +359 64 848 293 m: +359 888 67 47 27 web: www.equal4health-bg.gnebula.eu email: ar.antonova@gmail.com Проект: "Равни възможности за здраве: действие за развитие"        Project: "Equal opportunities for health: action for development” Ани Антонова / Annie Antonova   Координатор на проекта Project Coordinator © Project “Equal opportunities for health: Action for development” - BG 2011-2014 Gnebula.Eu